Patrycja Dyziak

patrycja@via-italia.pl

Lektorka języka  angielskiego  w Szkole Językowej Via Italia

Wykształcenie

  • 2015-2013

U n i w e r s y t e t  Wa r s z a w s k i
Filologia angielska, studia magisterskie

  • 2010-2013

U n i w e r s y t e t Te c h n o l o g i c z n o – H u m a n i s t y c z n y i m . Ka z i m i e r z a P u ł a s k i e g o w Ra d o m i u
Filologia angielska, studia licencjackie

Doświadczenie

Nauczyciel języka angielskiego zawodowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu

  • Listopad 2015 – grudzień 2015

nauczanie dorosłych języka angielskiego w grupach 15-20 osobowych

Lektor języka angielskiego w Szkoła Języków Obcych JĘZYKOLANDIA w Orońsku

  • Listopad 2015- czerwiec 2017

nauczanie języka angielskiego w grupach max 6 osobowych oraz indywidualnie w każdym wieku i stopniu zaawansowania

Lektorka ponadto interesuje się nauką języków obcych (zna język włoski) oraz literaturą, uwielbia sport.