+48 888 635 883 biuro@via-italia.pl

Kursy grupowe

2 Lektorki prowadzące zajęcia grupowe:

Nasze zajęcia grupowe w pigułce:

Przed kursem grupowym organizujemy darmowe spotkanie  grupowe – poznajmy się!

Zajęcia odbywają się poprzez nowoczesną platformę do webinarów. Platforma oparta o przeglądarkę internetową działa na każdym urządzeniu.

Wykwalifikowani, doświadczeni lektorzy z odpowiednimi uprawnieniami, z pasją do nauczania i dawką pozytywnej energii! :)

małe grupy (maksymalnie 5 osób)

n

ciekawe materiały dostosowane do poziomu kursantów

Najlepsza cena na rynku- zajęcia od 20 zł!
Płatność rozłożona na raty

Każdy Kursant pomiędzy lekcjami ma zadaną pracę domową, którą potem przesyła Lektorowi

j

W razie nieobecności przesyłane jest nagranie lekcji

Kurs języka włoskiego będzie opierał się na kompilacji różnych materiałów, autorskim kursie języka włoskiego wzbogaconego o materiały pochodzące z Internetu, innych podręczników, gazet. Na zajęciach będą rozwijane równocześnie wszystkie kompetencje: konwersacje, rozumienie tekstu czytanego, słuchanie, wzbogacanie znajomości leksyki i podstawowych zagadnień gramatycznych. Na zajęciach oprócz materiałów pdf będą wykorzystywane: gry słowne, rebusy, krzyżówki, zadania ćwiczące struktury gramatyczne i leksykalne umieszczone na naszej platformie, dodatkowe teksty do słuchania i oglądania dostępne w różnych włoskojęzycznych serwisach internetowych, fragmenty seriali, filmów dokumentalnych, biograficznych i wiadomości ze świata w języku włoskim.

 

Kurs grupowy z Lektorką Polką

Kurs języka włoskiego będzie opierał się na kompilacji różnych materiałów, autorskim kursie języka włoskiego wzbogaconego o materiały pochodzące z Internetu, innych podręczników, gazet. Na zajęciach będą rozwijane równocześnie wszystkie kompetencje: konwersacje, rozumienie tekstu czytanego, słuchanie, wzbogacanie znajomości leksyki i podstawowych zagadnień gramatycznych.

Wybierz poziom kursu jakim jesteś zainteresowany.

Kwalifikacja na dany kurs językowy odbywa się podstawie audytu językowego przeprowadzonego podczas spotkania organizacyjnego.

Prowadząca: mgr Magdalena Szczepanik-Zielonka

 • Wykształcenie: filologia włoska, studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim,
 • studia we Włoszech w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie “Aldo Moro” w Bari (WŁOCHY)
 • roczny staż we kancelarii w ramach programu Erasmus
 • liczne kursy z zakresu nauczania na odległość.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A1 przeznaczony jest dla osób, które nie miały nigdy kontaktu z językiem włoskim, chcą rozpocząć naukę języka włoskiego poznać podstawowe zasady gramatyki i pisowni, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi.

Cel kursu

osiągnięcie mocnego poziomu A1 (35 h zajęć)  lub poziomu A1/A2  (52,5 h zajęć)

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych lub 52,5 h
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe lub 90 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Podczas kursu zostaną zrealizowane między innymi następujące zagadnienia:

 • alfabet i zasady wymowy,
 • podstawowe wyrażenia,
 • przedstawianie się,
 • podstawowe pytania i odpowiedzi,
 • czasownik essere, avere, stare, piacere
 • rzeczownik i przymiotnik,
 • opis uczuć i osób,
 • liczebniki, dni tygodnia, daty, miesiące, pory roku,
 • czas teraźniejszy- podstawowe informacje, czasowniki regularne i nieregularne, zwrotne, czasowniki modalne
 • opis siebie, dnia,
 • hobby
 • opis rodziny
 • jedzenie, zamawianie jedzenia,
 • gotowanie
 • hotel – rezerwacja
 • Lotnisko podróżowanie różnymi
 • środkami transportu
 • zwiedzanie pytanie o drogę, praca z mapą,
 • krótki test, powtórka całego materiału z Włoszką, konwersacje z Włoszkąw przypadku kursu 52,5 h:
 • passato prossimo – czas przeszły dokonany  – podstawy
 • stopniowanie przymiotników,
 • podróże,
 • zawody, praca, rozmowa kwalifikacyjna,
 • zaimki dzierżawcze,
 • rodzajniki,
 • opis miasta, domu, zalety i wady mieszkania na wsi/ w mieście,pisanie dialogu, opowiadania, pocztówki

Każdy Kursant otrzyma materiały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy Kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A2 przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową znajomość języka włoskiego (znają czas teraźniejszy), chcą kontynuować kształcenie podstaw, poznać kolejne zasady gramatyki, czytać i pisać proste teksty, tworzyć i rozumieć mało skomplikowane wypowiedzi na różne tematy.

Cel kursu

osiągnięcie mocnego poziomu A2 (35 h zajęć)  lub poziomu A2/b1  (52,5 h zajęć)

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych lub 52,5 h
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe lub 90 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Podczas kursu zostaną zrealizowane między innymi następujące zagadnienia:

 • powtórka czasu teraźniejszego,
 • opis siebie, dnia, uczuć, hobby,
 • opis rodziny
 • jedzenie, zamawianie jedzenia,
 • gotowanie
 • hotel – rezerwacja
 • Lotnisko podróżowanie różnymi
 • środkami transportu
 • zwiedzanie pytanie o drogę, praca z mapą,
 • passato prossimo – czas przeszły dokonany  – podstawy
 • stopniowanie przymiotników,
 • podróże,
 • zawody, praca, rozmowa kwalifikacyjna,
 • zaimki dzierżawcze,
 • rodzajniki,
 • opis miasta, domu, zalety i wady mieszkania na wsi/ w mieście,
 • czas imperfetto – czas przeszły niedokonany,
 • porównanie passato prossimo/ imperfetto,
 • opowiadanie o dzieciństwie, o szkole,
 • krótki test, powtórka całego materiału z Włoszką, konwersacje z Włoszkąw przypadku kursu 52,5 h:
 • zaimki dopełnienia bliższego, dalszego
 • użycie ci, ne,
 • zaimki wskazujące,
 • zaimki relatywne
 • stare + gerundio,
 • przyimki,
 • futuro semplice czas przyszły,
 • powtórka czasów,
 • pogoda,
 • opis osoby, cech charakteru, ubioru,
 • zakupypisanie listu nieformalnego (maila), opowiadania

Każdy Kursant otrzyma materiały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy Kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B1 kierowany jest do osób, które są na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B1, a także do matury podstawowej z języka włoskiego.

Cel kursu

osiągnięcie  poziomu B1 (35 h zajęć)  lub mocnego poziomu B1 +  (52,5 h zajęć)

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych lub 52,5 h
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe lub 90 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Podczas kursu zostaną zrealizowane między innymi następujące zagadnienia:

 • powtórka materiału z zakresu A1/A2,
 • powtórka czasów: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro
 • condizionale semplice/ composto,
 • trapassato prossimo,
 • forme implicite,
 • zgodność czasów
 • zakupy i usługi,
 • ochrona środowiska
 • miasto i wieś,
 • praca
 • kuchnia, gotowanie,
 • media,
 • życiu kulturalne,
 • uczucia i emocje,
 • wykształcenie, nauka języków,
 • krótki test, powtórka całego materiału z Włoszką, konwersacje z Włoszkąw przypadku kursu 52,5 h:
 • zaimki dopełnienia bliższego, dalszego
 • użycie ci, ne,
 • pronomi combinati
 • zaimki wskazujące,
 • zaimki relatywne
 • przyimki,
 • imperativo – tryb rozkazujący,
 • zdrowie, służba zdrowia, ciało, opis osoby,
 • przysłówki,pisanie listu nieformalnego, formalnego, maila, CV, opowiadań
  Każdy Kursant otrzyma materiały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy Kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B2 kierowany jest do osób, które są na poziomie B1 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B2,  a także do matury rozszerzonej z języka włoskiego.

Cel kursu

osiągnięcie  poziomu B2 (35 h zajęć)  lub mocnego poziomu B2 +  (52,5 h zajęć)

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych lub 52,5 h
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia raz w tygodniu – 60 minutowe lub 90 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Podczas kursu zostaną zrealizowane między innymi następujące zagadnienia:

 • powtórka materiału z zakresu B1
 • powtórka czasów i trybów: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro, condizionale semplice, composto, imperativo, trapassato prossimo,
 • congiuntivo presente, passato, trapassato, imperfetto
 • zgodność czasów,
 • porównanie indicativo i congiuntivo,
 • spójniki wprowadzające różne struktury gramatyczne,
 • sport, zdrowy tryb życia,
 • osobowość, zagadnienia związane z psychologią,
 • praca
 • sztuka
 • kino i tv
 • bank, ekonomia,
 • zakazy
 • krótki test, powtórka całego materiału z Włoszką, konwersacje z Włoszką

  w przypadku kursu 52,5 h:

 • periodo ipotetico,
 • forme implicite,
 • mowa zależna i niezależna,
 • środowisko,
 • stereotypy,
 • problemy we Włoszech,
 • przestępczość
 • wyrażanie opinii,
 • świat polityki,

  periodo pisanie listu nieformalnego, formalnego, maila, CV, opowiadań
  Każdy Kursant otrzyma materiały do wykorzystania podczas zajęć, a także do samodzielnej pracy. Dodatkowo każdy Kursant otrzyma e-book z ciekawostkami na temat podróżowania we Włoszech.

Kurs z Włoszką Mariką

Kurs konwersacyjny z Włoszką.

Długość zajęć: 60 minut, raz w tygodniu.

Wybierz poziom kursu jakim jesteś zainteresowany.

Kwalifikacja na dany kurs językowy odbywa się podstawie audytu językowego przeprowadzonego podczas spotkania organizacyjnego.

Prowadząca:  mgr Marika Bonanno
Wykształcenie:

 • Studia Podyplomowe Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS,
 • obecnie Marika robi ️doktorat na Wydziale Italianistyki (UW)
 • studia magisterskie na Uniwersytecie “Aldo Moro” w Bari (WŁOCHY), Wydział języków obcych (Filologia Polska), specjalizacja: nauka języka włoskiego dla obcokrajowców,

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie A2 przeznaczony jest dla osób, które mają podstawową znajomość języka włoskiego (znają czas teraźniejszy), chcą kontynuować kształcenie podstaw, tworzyć i rozumieć mało skomplikowane wypowiedzi na różne tematy. Jest to wzbogacenie innych standardowych zajęć.

Cel kursu

osiągnięcie mocnego poziomu A2 (35 h zajęć) 

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych
LEKTORZY:
WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe
CENA: 22 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z Kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B1 kierowany jest do osób, które są na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B1, a także do matury podstawowej z języka włoskiego. Jest to wzbogacenie innych standardowych kursów języka włoskiego, doskonałe rozwiązanie dla samouków, którzy chcą wykorzystać w praktyce przyswojony materiał lub kurs dla osób, które po prostu lubią mówić po włosku!

Cel kursu

osiągnięcie mocnego poziomu B1  (35 h zajęć) 

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych
LEKTORZY:
WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe
CENA: 22 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z Kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

 

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B2 kierowany jest do osób, które są na poziomie B1 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B2,  a także do matury rozszerzonej z języka włoskiego.

Jest to wzbogacenie innych standardowych kursów języka włoskiego, doskonałe rozwiązanie dla samouków, którzy chcą wykorzystać w praktyce przyswojony materiał lub kurs dla osób, które po prostu lubią mówić po włosku!

Cel kursu

osiągnięcie mocnego poziomu B2  (35 h zajęć) 

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych
LEKTORZY:
WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe
CENA: 22 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z Kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

 

 

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie C1 przeznaczony jest dla osób, które znają język włoski na poziomie średniozaawansowanym.

Jest to wzbogacenie innych standardowych kursów języka włoskiego, doskonałe rozwiązanie dla samouków, którzy chcą wykorzystać w praktyce przyswojony materiał; kurs dla studentów filologii włoskiej  lub  kurs dla osób, które po prostu lubią mówić po włosku!

Cel kursu

osiągnięcie  poziomu C1  (35 h zajęć) 

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych
LEKTORZY:
WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe
CENA: 22 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Program kursu konwersacyjnego zostanie określony wraz z Kursantami na spotkaniu organizacyjnym.

 

Kurs dualny

Kurs prowadzony przez Lektorkę Włoszkę i Polkę.

Częstotliwość: 2 spotkania tygodniowo x 60 minut

Wybierz poziom kursu jakim jesteś zainteresowany.

Kwalifikacja na dany kurs językowy odbywa się podstawie audytu językowego przeprowadzonego podczas spotkania organizacyjnego.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B1 kierowany jest do osób, które są na poziomie A2 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B1, a także do matury podstawowej z języka włoskiego.

Cel kursu

osiągnięcie poziomu B1

ILOŚĆ GODZIN: 70 godzin zegarowych
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia 2 razy w tygodniu 60 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Podczas kursu zostaną zrealizowane między innymi następujące zagadnienia:

 • powtórka materiału z zakresu A1/A2,
 • powtórka czasów: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro
 • condizionale semplice/ composto,
 • trapassato prossimo,
 • forme implicite,
 • zgodność czasów
 • dialekt, język włoski, błędy językowe,
 • regiony we Włoszech
 • zakupy i usługi,
 • ochrona środowiska
 • miasto i wieś,
 • praca
 • podróże
 • problemy we Włoszech
 • przestępczość
 • film, kino, literatura włoska
 • kuchnia, gotowanie,
 • media,
 • życiu kulturalne,
 • uczucia i emocje,
 • wykształcenie, nauka języków,
 • zaimki dopełnienia bliższego, dalszego
 • użycie ci, ne,
 • pronomi combinati
 • zaimki wskazujące,
 • zaimki relatywne
 • przyimki,
 • imperativo – tryb rozkazujący,
 • zdrowie, służba zdrowia, ciało, opis osoby,
 • przysłówki,
 • pisanie listu nieformalnego, formalnego, maila, CV, opowiadań
 • stereotypy dotyczące Włochów,
 • sport, zdrowy tryb życia

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs na poziomie B2 kierowany jest do osób, które są na poziomie A2/B1 i chcą kontynuować naukę języka włoskiego, nauczyć płynnie wypowiadać się na interesujące je tematy, rozumieć umiarkowanie skomplikowane zagadnienia życia codziennego, polityki czy technologii ze słuchu i z lektury. Kurs ten przygotowuje do egzaminu CILS/ CELI na poziomie B2,  a także do matury rozszerzonej z języka włoskiego.

Cel kursu

osiągnięcie  poziomu B2 (70 h zajęć) 

ILOŚĆ GODZIN: 70 godzin zegarowych
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ: zajęcia 2 razy w tygodniu – 60 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Podczas kursu zostaną zrealizowane między innymi następujące zagadnienia:

 • powtórka materiału z zakresu B1
 • powtórka czasów i trybów: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro, condizionale semplice, composto, imperativo, trapassato prossimo,
 • congiuntivo presente, passato, trapassato, imperfetto
 • zgodność czasów,
 • porównanie indicativo i congiuntivo,
 • spójniki wprowadzające różne struktury gramatyczne,
 • sport, zdrowy tryb życia,
 • osobowość, zagadnienia związane z psychologią,
 • praca
 • sztuka
 • kino i tv
 • bank, ekonomia,
 • zakazy
 • periodo ipotetico,
 • forme implicite,
 • mowa zależna i niezależna,
 • forma bezosobowa, si passivante,
 • strona bierna
 • przyimki
 • środowisko,
 • stereotypy,
 • problemy we Włoszech,
 • przestępczość
 • wyrażanie opinii,
 • świat polityki,
 • rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych,
 • wyrażanie opinii,
 • czytanie włoskiej prasy
 • pisanie listu nieformalnego, formalnego, maila, CV, opowiadań, rozprawki,

Wybierz w pasku powyżej kurs, który Ciebie interesuj lub napisz do nas, jeśli masz propozycję innego kursu! 

 

 

 

 

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dla osób kochających gramatykę!
wymagana znajomość języka: A2/ B1

Cel kursu

osiągnięcie poziomu B1

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych
LEKTORZY: POLKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Kurs  będzie opierał się na autorskim kursie języka włoskiego, jest on wzbogacony o materiały pochodzące z Internetu, innych podręczników, gazet. Na zajęciach zostaną powtórzone najważniejsze zagadnienia gramatyczne zarówno w ćwiczeniach jak i podczas rozmowy.

 1. czas teraźniejszy : formy regularne, nieregularne, czasowniki zwrotne i modalne
 2. czas passato prossimo, wybór czasownika posiłkowego, 
 3. passato prossimo: przypadki szczególne, czasowniki nieregularne i modalne,
 4. imperfetto
 5. futuro semplice
 6. condizionale semplice/  composto
 7. imperativo
 8. trapassato prossimo
 9. zgodność czasów,
 10. słowotwórstwo,
 11. rzeczownik i przymiotnik, stopniowanie
 12. rodzajniki
 13. zaimki dzierżawcze i wskazujące, powtórka materiału
 14. zaimki dopełnienia bliższego, dalszego
 15. zaimki wskazujące

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dla osób kochających gramatykę!
wymagana znajomość języka:  B1

Cel kursu

osiągnięcie poziomu B2

ILOŚĆ GODZIN: 35 godzin zegarowych
LEKTORZY: POLKA
KIEDY: 31.09- 30.06.2020, dni do uzgodnienia z zainteresowanymi

GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:zajęcia raz w tygodniu 60 minutowe
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa)

Kurs  będzie opierał się na autorskim kursie języka włoskiego, jest on wzbogacony o materiały pochodzące z Internetu, innych podręczników, gazet. Na zajęciach zostaną powtórzone najważniejsze zagadnienia gramatyczne zarówno w ćwiczeniach jak i podczas rozmowy.

 1. powtórka czasów presente, passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo
 2. powtórka futuro i condizionale semplice, composto
 3. zgodność czasów w indicativo
 4. congiuntivo presente / passato
 5. congiuntivo imperfetto / trapassato
 6. użycie congiuntivo
 7. spójniki 1
 8. spójniki + użycie indicativo / congiuntivo
 9. periodo ipotetico
 10. periodo ipotetico – mieszany, przypadki szczególne
 11. zgodność czasów w congiuntivo, powtórka całego materiału
 12. strona bierna
 13. formy implicytne: gerundio
 14. formy implicytne: infinito, infinito composto, participio passato assoluto
 15. mowa zależna/ niezależna  
 16.  mowa zależna / niezależna
 17.  zaimki dopełnienia blizszego, dalszego, ci/ ne
 18. zaimki pronomi combinati, powtórka

Kurs języka włoskiego dla osób posiadających już znajomość języka włoskiego na poziomie a2, mający na celu sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa. Jest to także doskonały kurs dla młodzieży po 2 klasie Liceum, która zamierza podejść do matury z języka włoskiego w 2020 roku lub chciałaby powtórzyć program szkoły licealnej.

CEL: osiągnięcie mocnego poziomu B1, przygotowanie do matury z języka włoskiego
ILOŚĆ GODZIN: 54  godzin zegarowych
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 30.09 – 30.04 2020
GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:  2 razy w tygodniu, spotkanie raz w tygodniu z Polką, drugi raz z Włoszką
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa),

Kurs na poziomie B1 będzie opierał się na kompilacji różnych materiałów, autorskim kursie języka włoskiego wzbogaconego o materiały pochodzące z Internetu, innych podręczników, gazet. Na zajęciach będą rozwijane równocześnie wszystkie kompetencje: konwersacje, rozumienie tekstu czytanego, słuchanie, wzbogacanie znajomości leksyki i podstawowych zagadnień gramatycznych.

W kursie przewidzianych jest dużo powtórek, konwersacji, zadań z rozumienia ze słuchu, ćwiczenia egzaminacyjne na poziomie B1. Będzie wysyłanych także wiele arkuszy egzaminacyjnych do pracy samodzielnej, które potem Lektor będzie sprawdzał. Na zakończenie  kursu  przewidziano egzamin próbny na podstawie którego lektor oceni poziom przygotowania do egzaminu na poziomie B1.

Kurs języka włoskiego dla osób posiadających już znajomość języka włoskiego na poziomie B1, mający na celu sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa. Jest to także doskonały kurs dla młodzieży po 2 klasie Liceum, która zamierza podejść do matury z języka włoskiego w 2020 roku lub chciałaby powtórzyć program szkoły licealnej.

CEL: osiągnięcie poziomu b2, przygotowanie do matury z języka włoskiego
ILOŚĆ GODZIN: 54  godzin zegarowych
LEKTORZY: POLKA + WŁOSZKA
KIEDY: 30.09 – 30.04 2020
GODZINY: dopołudniowe lub wieczorne  – dokładne godziny są do uzgodnienia z osobami zgłaszającymi się
CZĘSTOTLIWOŚĆ:  2 razy w tygodniu, spotkanie raz w tygodniu z Polką, drugi raz z Włoszką
CENA: 20 zł za  60 minut (grupa 4 lub 5 osobowa),

Kurs na poziomie B2 będzie opierał się na kompilacji różnych materiałów, autorskim kursie języka włoskiego wzbogaconego o materiały pochodzące z Internetu, innych podręczników, gazet. Na zajęciach będą rozwijane równocześnie wszystkie kompetencje: konwersacje, rozumienie tekstu czytanego, słuchanie, wzbogacanie znajomości leksyki i podstawowych zagadnień gramatycznych.

W kursie przewidzianych jest dużo powtórek, konwersacji, zadań z rozumienia ze słuchu, ćwiczenia egzaminacyjne na poziomie B1. Będzie wysyłanych także wiele arkuszy egzaminacyjnych do pracy samodzielnej, które potem Lektor będzie sprawdzał. Na zakończenie  kursu  przewidziano egzamin próbny na podstawie którego lektor oceni poziom przygotowania do egzaminu na poziomie B2.

Informacje organizacyjne:

 • w ostatnim tygodniu września zostaną zorganizowane darmowe spotkania organizacyjne na którym opowiemy jak wygląda kurs grupowy, wyjaśnimy działanie platformy zoom i naszego wirtualnego zeszytu,
 • po pierwszej pełnej lekcji zostanie przesłana umowa do podpisania, w razie rezygnacji należy wnieść opłatę tylko za jedną lekcję;
 • kurs składa się z 35 spotkań lub 70 w systemie dualnym,
 • długość spotkań (40/60/90-minutowe), dni i godziny są do ustalenia ze wszystkimi osobami zapisanymi do danej grupy,
 • kurs będzie trwał od 30 września do 26 czerwca,
 • podczas kursu przewidziane są 2 przerwy, pierwsza przerwa od 21.12 – 3.01; druga przerwa od 6. 04 do 19. 04;
 • podczas kursu przewidziane są dwa testy sprawdzające i jeden test na zakończenie kursu;

   

  PŁATNOŚCI:

 • płatność za kurs rozłożona jest na 9 rat, pierwsza rata jest wyższa, kolejne 8 rat to równa kwota (można ustalić np. stałe zlecenie),
 • płatność ratalna powinna odbyć się do 5 dnia każdego miesiąca,
 • w przypadku płatności z góry za cały kurs Kursantowi przysługują 2, 3 lub 4 darmowe zajęcia indywidualne z Włoszką (50 minut). Szczegóły opisane są poniżej. (wartość prezentu to nawet 224 zł!)
 • w przypadku kontynuacji zajęć – promocja ustalana indywidualnie

   

  CENNIK:

 • 35 zajęć x 60 minut / rok

 • 20 zł(lekcja)

 • całość:
  700 zł
 • ilość rat:
  9
 • pierwsza rata:
  140 zł
 • kolejnych 8 rat:
  70 zł
 • płatność do:
  5. dzień każdego miesiąca
 • raty:
  0%
 • płatność z góry:
  2 lekcje z Włoszką!
 • 35 zajęć x 90 minut / rok

 • 30 zł(lekcja)

 • całość:
  1050 zł
 • ilość rat:
  9
 • pierwsza rata:
  170 zł
 • kolejnych 8 rat:
  110 zł
 • płatność do:
  5. dzień każdego miesiąca
 • raty:
  0%
 • płatność z góry:
  3 lekcje z Włoszką
 • Kurs dualny (70 zajęć x 60 minut/ rok)

 • 20 zł(lekcja)

 • całość:
  1400 zł
 • ilość rat:
  9 rat
 • pierwsza rata:
  200 zł
 • kolejnych 8 rat:
  150 zł
 • płatność do:
  5. dzień każdego miesiąca
 • raty:
  0%
 • płatność z góry:
  4 lekcje z Włoszką
 • w przypadku płatności z góry za cały kurs Kursantowi przysługują 2, 3 lub 4 darmowe zajęcia indywidualne z Włoszką (50 minut) do ustalenia w dowolnym momencie.

  Wartość prezentu to nawet 224 zł!

 • w przypadku kontynuacji zajęć (dla Kursantów VIA ITALIA – promocja ustalana indywidualnie

  PROMOCJE SUMUJĄ SIĘ! :)

Zapisz się już dziś!

(jeśli nie wiesz jaki kurs wybrać, zaznacz “inne” i napisz to w komentarzu)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat
Kurs grupowy

Interesuje mnie kurs grupowy z języka włoskiego:
kurs z Polką cel: A1kurs z Polką, cel: A2kurs z Polką, cel: B1kurs z Polką, cel: B2kurs z Włoszką, cel A2kurs z Włoszką, cel B1kurs z Włoszką, cel B2kurs z Włoszką, cel C1kurs dualny, A2/B1kurs dualny, B1/B2gramatyka A2/B1gramatyka B1/B2matura podstawowamatura rozszerzonainne

Mogę uczyć się w godzinach (zaznacz wszystkie możliwe dla Ciebie opcje)
8-1214-1717- 18.1518.30 - 20.0020.15 - 21.45
Dni (zaznacz wszystkie możliwe dla Ciebie opcje):
dostosuję sięponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
Długość zajęć (zaznacz wszystkie możliwe dla Ciebie opcje):
1 raz x 60 minut2 razy x 60 minut1 raz x 90 minut

FacebookInstagram