Karina Szymczak

karina@via-italia.pl

lektor języka niemieckiego

 

Edukacja:

1995 – 2000 Filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizacja: Niemcoznawstwo z przygotowaniem pedagogicznym

SZKOLENIA – WARSZTATY

XI 2003 Kurs „ Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dyskalkulia” –WODN w Sieradzu.

V 2002 Warsztaty „ Kreativer und spilerischer Fremdsprachenunterricht mit – TAM TAM und – UND JETZT IHR“ (Hueber Verlag).

IV 2002 Seminarium doskonalące „ Informationsseminar ZD“ (Goethe-Institut).

XII 2001 Warsztaty „Na jakie trudności napotyka polski uczący się języka niemieckiego” (WODN Łódź).

2006 – 2015 Tygodniowe multimedialne warsztaty angielsko-niemiecko- języczne w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal (Niemcy)

VIII 2011 Erfrischungskurs für Lehrer. Methodik und Didaktik. Regensburg (Niemcy)- 2 tygodnie.

VI 2009 Warsztaty “Znajdujemy wspólny język”, “Psychologiczne podstawy motywacji”, “Skuteczne strategie uczenia”, “Techniki pamięciowe”, “Efektywna komunikacja i budowanie relacji z uczniem i jego rodzicami” – WSiP – Łódź

V 2006 Warsztaty “Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową i o zaburzonym zachowaniu” – WODN w Sieradzu.

III 2006 Warsztaty “Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka?” – WODN w Sieradzu.

III-IV 2005 Warsztaty „ Strategie czytania z programem ćwiczeń” – WODN w Sieradzu.

I 2004 Warsztaty „ Dysortografia” – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sieradzu

XI 2001 Seminarium doskonalące „Mittelstufe Deutsch” (Goethe Institut)

DOŚWIADCZENIE

2018 – Specjalista ds. eksportu na rynek niemiecki. Obsługa klienta niemieckojęzycznego. Tłumaczenia techniczne, sporządzanie wycen. BUDVAR CENTRUM w Zduńskiej Woli

2017-2018 Koordynator wyjazdów służbowych oraz tłumacz szkoleń pracowników Przedsiębiorstwa Drobiarskiego Grzegorz Wyrębski w niemieckiej korporacji Plukon Gudensberg.

2002-2018 Lektor języka niemieckiego w prywatnych Szkołach językowych, w Gimnazjum, ZSP, , wychowawca kolonijny w Berlinie; Nauczyciel nowoczesnych metod uczenia się, mnemotechnik i szybkiego czytania w Akademii Kształcenia Omnibus

VI 2003X 2007 Kierownik sekcji języka niemieckiego, praktyk metodycznych oraz wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zduńskiej Woli.

V2005 Tłumacz języka niemieckiego w firmie Gilette w Łodzi.

2004-2015 Egzaminator Okręgowej Gimnazjalnej i Maturalnej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

Podróże, nauka języków obcych, historia, teatr, literatura, sztuka.